Boomlusern

Boomlusernstrategie 1 Maart 2017.pdf

As boomlusern ‘n rol te speel het in die toekoms, moet daar verandering kom en moet prioriteite bepaal en daarby gehou word. Die Boomlusern-Netwerk [BLN] het goed nagedink oor prioriteite en besluit op ‘n volhoubare strategie vir boomlusern. Sy webtuiste (www.boomlusern.net) word in die proses gesluit en die kennis en inligtingsblaaie sal voortaan onder ‘n boomlusernafdeling in die webtuiste van die Habitatgroep gehuisves word (www.habitatgroup.co.za).
Bygevoeg: 2017-03-20 08:10

 

Terug Terug na bo